هیآت مکتب الزهراس۹۴/۱۱/۲۳


باغ شجره طیبه اطیب گرگ اولسون-مدح ترکی حضرت زینب س-/ دریافت

 

زینبم شیرخدانین قیزیام فرزانه-روضه کوفه ترکی / دریافت

 

صفای گلشن خلقت صفای زینبدی -مدح حضرت زینب س -/ دریافت

 

نیزده داش دگوب النوندان اخوب قان گوزوه نوحه ترکی حالات کوفه / دریافت

تاریخ نوشته : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۲۱:۵۸